FeelZen / Fit&Zen

Verbindingsstraat 43 - 9240 Zele     - GSM :  0499 24 86 48

FeelZen / Fit&Zen

Verbindingsstraat 43 - 9240 Zele     - GSM :  0499 24 86 48

Privacybeleid

De  website www.fit-en-zen.be, verwerkt persoonsgegevens die door de Klant zijn verstrekt.

Om aan de Algemene Voorwaarden te voldoen en deze aanvullend te bevestigen en voor de noodzakelijke communicatie gedurende een wettelijk verplichte periode.

Algemene bepalingen

1. Verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens, in overeenstemming met de AVG (hierna “Verordening” gegevensbescherming genoemd, welke op 25 mei 2018 zijn ingegaan.) is Inge Tackaert & Peter De wolf, beide bedrijfs-IDbij FeelZen VOF,  gebaseerd in opleidingen en het persoonlijk behandelen van personen zowel in bedrijven/schoonheidsinstuten als privé (hierna “Verwerkingsverantwoordelijke” genoemd);

2. De contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke zijn: e-mail:  peter@fitenzen.be en peterdewolf3@telenet?be      tel: 0499/24 86 48

Persoonsgegevens is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De bron van persoonsgegevens

1. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens die zijn verkregen met toestemming van de Klant  via inschrijving via  de website www.fit-en-zen.be om in te schrijven voor een goepsles of privé behandeling.

2. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt enkel de identificatie- en contactgegevens van de Klant, die nodig zijn voor de uitvoering van private behandelingen of groepsopleidingen

3. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens voor de verzend- en boekhoudkundige doeleinden en voor de noodzakelijke communicatie tussen de contractanten voor de duur die wettelijk vereist is. Persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt en zullen niet worden overgezet naar andere landen.

Doel van de gegevensverwerking

De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens van de Klant voor de volgende doeleinden:

1. Registratie op de website www.fit-en-zen.be in overeenstemming met Hoofdstuk 4, Sectie 2 van de AVG; 2.

Voor de uitvoering van de elektronische bestelling dat door de Klant gemaakt is (naam, adres, e-mail, telefoonnummer, Bedrijfsnaam, BTW nummer, rekeningnummer, bestellingen);

3. Om wetten en voorschriften na te leven die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen Klant en Verwerkingsverantwoordelijke;

4. Persoonsgegevens zijn nodig voor de uitvoering van de opleiding en of de private behandeling of het uitvoeren van workshops.

Deze bovenvermelde kunnen niet worden afgesloten zonder de persoonsgegevens.

Duur van de opslag van persoonsgegevens

1. De Verwerkingsverantwoordelijke slaat persoonsgegevens op voor de periode die nodig is voor de nakoming van rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Klant en voor de duur van 3 jaar na het einde van de contractuele relatie;

2. De Verwerkingsverantwoordelijke moet alle persoonsgegevens verwijderen na het verstrijken van de periode die nodig is voor de opslag van persoonsgegevens. Ontvangers en verwerkers van persoonsgegevens Derde partijen die persoonsgegevens van de Klant verwerken zijn onderaannemers van de Verwerkingsverantwoordelijke.

Diensten van deze onderaannemers zijn onmisbaar voor de succesvolle uitvoering van het contract voor de aankoop en verwerking van de elektronische bestelling tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Klant.

Onderaannemers van de Verwerkingsverantwoordelijke zijn:

Website builder simplesite

Google Analytics (website analytics);

Octopus boekhoudpakket MailChimp

Salonized : online bookingssysteem

Rechten van de Klant In overeenstemming met de Verordening heeft de Klant recht op:

1. het recht op toegang tot persoonsgegevens;

2. het recht op rectificatie van persoonsgegevens;

3. het recht op wissing van persoonsgegevens;

4. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens;

5. het recht op dataportabiliteit;

6. het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, schriftelijk of via e-mail op: peter@fitenzen.be of peterdewolf3@telenet.be  

7. het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in geval van vermoedelijke schending van de Verordening.

Beveiliging van persoonsgegevens

1. De Verwerkingsverantwoordelijke verklaart alle technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te treffen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van persoonsgegevens;

2. De Verwerkingsverantwoordelijke heeft technische voorzorgsmaatregelen getroffen om de opslagruimtes voor gegevens te beveiligen, met name het beveiligen van de toegang tot de computer met een wachtwoord, het gebruik van antivirussoftware en het uitvoeren van regelmatig onderhoud aan de computers.

Slotbepalingen

Waarom deze melding ?

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe GDPR wetgeving van toepassing. Dit wil zeggen dat wij uw gegevens, wanneer u inlogt of inschrijft voor de nieuwsbrief, uw gegevens hebben.

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens, deze worden nooit doorgegeven aan derden.